Prípravy na voľby prezidenta 2019 vrcholia

15.03.2019 | Bez komentára
Prípravy na voľby prezidenta 2019 vrcholia
redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas

Prípravy na voľby prezidenta 2019 vrcholia

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.