Nový objav Martina Kutného

30.01.2019 | Bez komentára
Nový objav Martina Kutného
Bez komentára dnes bude patriť zaujímavému a svojim spôsobom veľkému objavu sochára Martina Kutného, ktorý od minulého roka reštauruje renesančnú bránu z Baziliky Minor sv. Egídia. Pri sňatí ľavej časti zdobenej neskoro renesančnej vrstvy z nosnej konštrukcie bola po polovičnom odkryve odhalená doposiaľ neprístupná lícna strana pôvodnej gotickej brány, kde v prostrednej časti je zreteľne čitateľný erb s havranom, erb Mateja Korvína.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas

Nový objav Martina Kutného

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.