Nová technika pre mesto

03.05.2019 | Bez komentára
Nová technika pre mesto
redaktor: Peter Reviľák
kamera: Matúš Juhas

Nová technika pre mesto

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.