Nový dubový most na hrade Zborov opäť spája

11.06.2019 | Voľný čas
Nový dubový most na hrade Zborov opäť spája
Zborovský hrad na svojej ceste obnovy si môže vo svojich archívoch zaknihovať ďalšiu významnú historickú udalosť. V uplynulých dňoch po 350 rokoch mohli návštevníci po prvý raz slávnostne prejsť novým mostom do vstupnej bránovej veže hradu. Nový most tak symbolicky spojil históriu so súčasnosťou.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Nový dubový most na hrade Zborov opäť spája

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.