Doskové hry seniorov

22.02.2019 | Voľný čas
Doskové hry seniorov
redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

Doskové hry seniorov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.