Stanovisko k vysielaniu diskusných programov.

Komunálne voľby 2018

                                                                                     Stanovisko Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o.

                                                               k vysielaniu diskusných programov kandidátov na post primátora Bardejova

                                                                                            v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.

         

Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (BTS, s.r.o.) ako držiteľ licencie na digitálne vysielanie programovej služby Bardejovská televízia – BTV (BTV) po dôkladnom preskúmaní relevantných ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z., zákona č.195/2000 Z.z., a najmä zákona č.181/2014 Z.z. a novely zákona č.85/2005 Z.z., ako aj berúc na zreteľ Stanovisko Rady pre vysielanie a retransmisiu k voľbám do orgánov samosprávy obcí vo vysielaní, a po vzatí na vedomie odporúčania Spolku lokálnych a regionálnych televízií Slovenska LOTOS sa rozhodla nevyrobiť a neodvysielať diskusný program pre kandidátov na post primátora Bardejova.

 

Základné dôvody tohto rozhodnutia sú nasledovné:

priestorové, technické a technologické, ani personálne podmienky neumožňujú BTS, s.r.o. garantovať dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok pre výrobu a odvysielanie takéhoto programu

BTV nemá vo svojej platnej programovej skladbe (štruktúre) zaradený programový typ politicko - publicistických diskusných programov

volebný zákon dáva možnosť (nie POVINNOSŤ) vysielania politicko - publicistických programov, zároveň však o.i. dôrazne upozorňuje na zákaz vysielania politickej reklamy. 

Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. však vďaka korektným vzťahom s Mládežníckym parlamentom Bardejova získala súhlas na vysielanie projektu „Rozhovory s kandidátmi na post primátora mesta Bardejov“ a my ho môžeme – v súlade so zákonom – odvysielať prostredníctvom facebookovej stránky Bardejovskej televízie – BTV. Autorom projektu, kameramanom a strihačom je Patrik Kokinda. 

 

Štefan Hij

konateľ BTS, s.r.o.

„rozhovor s kandidátmi na post primátora mesta Bardejov“