Zúžený chodník je minulosťou

11.09.2023 | Správy
Zúžený chodník je minulosťou
V uplynulých dňoch sme na FB Bardejovskej televízie dostali upozornenie od našej diváčky, ktorá poukazuje na neadekvátne zúžený chodník, ktorý sa nanovo buduje za bytovkami na Slovenskej ul. Pýta sa, akú funkciu má plniť, prečo sa zúžil oproti pôvodnému, a ako ďalej uvádza: "Kto to vymyslel a schválil?" V tomto týždni, v pondelok, 11. septembra sa chodník už začal prerábať. Ako v stanovisku uviedol projektový manažér zhotoviteľa stavby, v piatok /8. 9. 2023/ v popoludňajších hodinách bolo zvolané miestne stretnutie za účasti zhotoviteľa a investora (BARDTERM), ktorý vydal kladné stanovisko, že ich optická sieť môže byť čiastočne prekrytá chodníkom. Vďaka tomuto rozhodnutiu investora sa zväčšila maximálna možná šírka chodníka na 140 cm. Vyhotovená časť sa preto ruší.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Zúžený chodník je minulosťou

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.