Zo života škôl

08.03.2019 | Správy
Zo života škôl
redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas

Zo života skol 08. 03. 2019

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.