Zmeny poskytovania zdravotnej starostlivosti v NsP sv. Jakuba v Bardejove

09.07.2019 | Správy
Zmeny poskytovania zdravotnej starostlivosti v NsP sv. Jakuba v Bardejove
Po konzultáciách s Ministerstvom zdravotníctva SR a po analýzach, pristúpila bardejovská Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba k zmene poskytovania zdravotnej starostlivosti na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie od pondelka, 8. júla 2019. Táto situácia potrvá do 12. augusta, resp. 19. augusta 2019. V tejto súvislosti nás zaujímali dôvody tohto dočasného stavu.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas

Zmeny poskytovania zdravotnej starostlivosti v NsP sv. Jakuba v Bardejove

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.