Zimný rez stromov

24.01.2023 | Správy
Zimný rez stromov
Napriek rozpočtovému provizóriu sa pracovníci jednotlivých spoločností snažia zabezpečiť plynulú prevádzku tak, ako po minulé roky. Inak tomu nie je ani v mestskom podniku BAPOS, ktorý má na starosti desiatky komunálnych činností, medzi ktoré patrí aj úprava verejnej zelene. Za necelý týždeň pracovníci BAPOSu upravia do tvaru hlavy viac než 700 stromov v rôznych častiach mesta.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Peter Reviľák

Zimný rez stromov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.