Zastavme násilie na ženách

25.11.2020 | Správy
Zastavme násilie na ženách
Organizácia Spojených národov vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Od tohto dňa sa začína 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Ide o medzinárodnú aktivitu a jej cieľom je pritiahnuť všeobecnú pozornosť na tento problém.

redaktorka : Jarmila Mančáková
kamera : Alica Hurtuková , Milan Marcinov ml.

Zastavme násilie na ženách

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.