Začína dlhoočakávaná rekonštrukcia ciest

05.07.2019 | Správy
Začína dlhoočakávaná rekonštrukcia ciest
Prešovský samosprávny kraj začína s realizáciou projektu Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK podporeného z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas

Začína dlhoočakávaná rekonštrukcia ciest

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.