Začala rekonštrukcia úseku cesty Kapušany - Demjata

09.09.2019 | Správy
Začala rekonštrukcia úseku cesty Kapušany - Demjata
Prešovský samosprávny kraj začal s realizáciou projektu Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK, podporeného z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci stavebných akcií sa vďaka úspešnej žiadosti o eurofondy zrekonštruuje päť úsekov s celkovou dĺžkou viac ako 40 kilometrov v hodnote približne 17 miliónov eur. Medzi vybranými 5 úsekmi je aj cesta II/545 Kapušany – Demjata, v celkovej dĺžke takmer 7 kilometrov.

Lehota výstavby v celkovej hodnote viac ako 4 mil. 600 tisíc eur, je v rámci projektu 8 mesiacov. Pri priaznivých poveternostných a technických podmienkach sa predpokladá, že rekonštrukčné práce budú ukončené najneskôr v druhom polroku 2020.

redaktorka: Marta Mochnacká

Začala rekonštrukcia úseku cesty Kapušany - Demjata

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.