Začal sa nový školský rok

05.09.2023 | Správy
Začal sa nový školský rok
Po dvojmesačnej letnej prestávke sa pondelok, 4. septembra opäť otvorili brány materských, základných a stredných škôl. Podľa priebežných údajov do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov nastúpilo vyše 3060 žiakov z toho viac ako 289 prvákov.

redaktorka: Jana Knapíková
kamera: Milan Marcinov ml.

Začal sa nový školský rok

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.