Výzva pre sprejerov

24.06.2020 | Správy
Výzva pre sprejerov
Problém graffiti je problémom celosvetovým a výnimkou nie je ani mesto Bardejov. Samospráva mesta ponúka sprejerom voľné plochy na maľbu legálnych grafitov, či už smerom na sídlisko Vinbarg alebo Pod Vinbargom , na ktorých sa môžu prezentovať. V pláne je aj nábrežie rieky Topľa.

redaktorka: Jarmila Mančáková
kamera: Alica Hurtuková, Milan Marcinov ml.

Výzva pre sprejerov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.