Výzva Mladých filantropov

17.03.2023 | Správy
Výzva Mladých filantropov
Aj v tomto roku Mladí filantropi pod záštitou Komunitnej nadácie Bardejov vyzývajú občanov mesta vo veku od 14 do 30 rokov na predkladanie vlastných projektov, ktoré podporia sumou až do výšky 300 EUR.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Peter Reviľák

Výzva Mladých filantropov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.