Vyplácanie dávok na Poštárke trochu inak

22.05.2020 | Správy
Vyplácanie dávok na Poštárke trochu inak
Vo štvrtok, 21. mája, sociálni terénni pracovníci vyplácali v Komunitnom centre na Poštárke sociálne dávky, inak ako obvykle.

redaktorka: Jarmila Mančáková
kamera: Alica Hurtuková

Vyplácanie dávok na Poštárke trochu inak

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.