Všimli sme si

16.10.2020 | Správy
Všimli sme si
Všimli sme si

redaktorka : Jana Hnatková
kamera : Milan Marcinov ml.

Všimli sme si

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.