Všimli sme si ...

29.11.2021 | Správy
Všimli sme si ...
Pri natáčaní vynovených ciest v smere z Bardejova do Prešova sme stretli aj občana, ktorý nás upozornil na neporiadok okolo krajníc a odpočívadiel. Poukázal na to, že ľudia pri cestách radi nechávajú odpadky.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

Všimli sme si ...

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.