V sobotu zvolíme nového prezidenta SR

03.04.2024 | Správy
V sobotu zvolíme nového prezidenta SR
O vydanie hlasovacieho preukazu, o ktorý v meste Bardejov k 3. aprílu 2024 požiadalo viac, ako 1300 osôb, môžete požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda v piatok, 5. apríla 2024 v úradných hodinách obce.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Alica Hurtuková, Milan Marcinov ml.

V sobotu zvolíme nového prezidenta SR

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.