Uzávierka ciest počas jarmoku

19.08.2019 | Správy
Uzávierka ciest počas jarmoku
S blížiacim sa jarmokom upozorňujeme aj na každoročnú uzávierku ciest. Tá začne budúci utorok, 20. augusta od deviatej hodiny ráno.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Matúš Juhas, Milan Marcinov ml.

Termín uzávierky komunikácií:

v dobe od 20. 8. 2019- utorok od 09:00 hod. do 26. 8. 2019 - pondelok do 15:30 hod.

- úplná uzávierka štátnej cesty I/77 v Bardejove a to: v úseku od križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku a Mlynská – prieťah ul. Dlhý rad, po križovatku ul. Slovenská - Krátky rad – Dlhý rad

- uzávierka miestnych komunikácií:

     ul. Jiráskova v úseku od križovatky s ul. Dlhý rad do križovatky s ul. Komenského a ul. Františkánov

     ul. Komenského v úseku od križovatky s ul. Jiráskova a ul. Františkánov do križovatky s ul. Mlynská a ul. Sv. Jakuba       (kruhová križovatka)

     ul. Hviezdoslavova v úseku od križovatky s ul. Jiráskova a ul. Partizánska do križovatky s ul. Baštová a ul. Miškovského,

     ul. Kellerova od križovatky s ul. Dlhý rad a Radničné námestie do križovatky s ul. Hurbanova,

     ul. Mlynská – parkovisko pred (Židovské suburbium),

     ul. Partizánska – v úseku od (parkovisko pri Átriu)  po ul. Jiráskova

     ul. Na hradbách v úseku od križovatky s ul. Stöcklova do križovatky s ul. Radničné námestie  

     ul. Poštová

Náhradná obchádzková trasa úseku cesty I/77 bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a povedie po miestnych komunikáciách nasledovne:

- v smere od SL do PO povedie po ceste I/77 juhozápadného obchvatu mesta  Bardejov na cestu ul. Kpt. Nálepku v Bardejove a v opačnom smere a opačnom slede

- v meste Bardejov z ul. Štefánikova po ul. Mikulovská-Partizánska-Ťačevská na ul. Kpt. Nálepku v Bardejove, platí aj v opačnom smere v opačnom slede

- v smere od SL do SK povedie po ceste I/77 juhozápadného obchvatu mesta Bardejov, na cestu II/545 ul. Starý blich-Krátky rad-Slovenská v Bardejove a v opačnom smere a opačnom slede

- v meste Bardejov z ul. Štefánikova po ul. T. Ševčenku-Nábrežná-Kúpeľná na cestu I/77 ul. Slovenská v Bardejove, platí aj v opačnom smere v opačnom slede

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať uvedeným úsekom, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorového vozidla a rešpektovali prenosné dopravné značenie na obchádzkových trasách.

Uzávierka ciest počas jarmoku

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.