Stretnutie vlády SR so starostami obcí okresu Bardejov

12.04.2019 | Správy
Stretnutie vlády SR so starostami obcí okresu Bardejov
Stredajšie výjazdové rokovanie vlády SR v Bardejove začalo stretnutím predstaviteľov vlády so starostami obcí v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí. Hodnotilo sa aktuálne plnenie Akčného plánu rozvoja okresu. No prerokovali sa aj aktuálne otázky spojené s prácou miestnych samospráv.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

Stretnutie vlády SR so starostami obcí okresu Bardejov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.