Stretnutie predstaviteľov cirkví s primátorom

12.01.2022 | Správy
Stretnutie predstaviteľov cirkví s primátorom
Dnes dopoludnia inicioval primátor nášho mesta stretnutie so zástupcami štyroch cirkví na pôde mestského úradu. Hovorilo sa o vzájomnej spolupráci pri príprave projektov, na ktoré finančne prispeje i samotné mesto.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Alica Hurtuková

Stretnutie predstaviteľov cirkví s primátorom

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.