„Strašidelný halloween“

20.10.2021 | Správy
„Strašidelný halloween“
Na realizáciu ostáva už len osem dní. Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove pripravilo novú výtvarnú súťaž s názvom „STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN“. Súťaž je určená pre deti. Podmienkou je vytvoriť strašidelné dielo a to ľubovoľnou technikou v ľubovoľnom formáte. Práce je potrebné doručiť osobne alebo poslať poštou na adresu: HOS, Rhodyho 6, 085 01 Bardejov, najneskôr do 28. októbra 2021.

redaktorka : Jarmila Mančáková
kamera : Alica Hurtuková

„Strašidelný halloween“

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.