Stáčanie kilometrov trápi aj Slovákov

07.06.2021 | Správy
Stáčanie kilometrov trápi aj Slovákov
Problematika stáčania kilometrov je stále aktuálna nielen na Slovensku. Zámerom tých, ktorí stáčajú odometre (počítadlá prejdenej vzdialenosti), je vytvoriť klamlivú predstavu, že vozidlo má nižší stav najazdených kilometrov. Výsledkom je vyšší finančný zisk pri opätovnom predaji ojazdeného vozidla na úkor budúceho vlastníka. Prijaté opatrenia však majú slúžiť na minimalizáciu stáčania kilometrov.

Redaktorka : Marta Mochnacká
Kamera : Milan Marcinov ml.

Stáčanie kilometrov trápi aj Slovákov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.