Slávnostná inaugurácia Mládežníckeho parlamentu

05.11.2018 | Správy
Slávnostná inaugurácia Mládežníckeho parlamentu
V nasledujúcej reportáži sa ešte vrátime do predminulého týždňa, konkrétne do štvrtka 25. októbra. Práve v tento deň popoludní sa totiž oficiálne zavŕšila snaha Mládežníckeho parlamentu Bardejova o svoje etablovanie v spoločenskom živote nášho mesta.

redaktor: Štefan Hij
kamera: Štefan Hij

Slávnostná inaugurácia Mládežníckeho parlamentu

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.