Seniori opäť nakupujú vo vyhradených hodinách

16.10.2020 | Správy
Seniori opäť nakupujú vo vyhradených hodinách
Do obchodných prevádzok sa vrátili vyhradené hodiny pre seniorov, ktoré by mali zvýhodňovať najohrozenejšiu skupinu. Mnohým sa opatrenie zdá nefunkčné, iným to vyhovuje.

Redaktorka: Jarmila Mančáková
Kamera: Milan Marcinov ml., Alica Hurtuková

Seniori opäť nakupujú vo vyhradených hodinách

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.