Rusíni sa lúčia so starým rokom

13.01.2021 | Správy
Rusíni sa lúčia so starým rokom
Vianočným sviatkom ešte úplne neodbilo. Nezabúdajme na tých veriacich, ktorí sa riadia juliánskym kalendárom. So starým rokom sa lúčia dnes v noci.

Redaktorka: Jana Hnatková
Kamera: Alica Hurtuková, Milan Marcinov ml.

Rusíni sa lúčia so starým rokom

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.