Rozširujeme dosah televízie

30.04.2021 | Správy
Rozširujeme dosah televízie
Bardejovská televízia opäť prichystala pre svojich divákov niekoľko noviniek. V prvom rade sme rozšírili dosah signálu do ďalších celoplošných televíznych sietí.

Redaktor: Peter Reviľák
Kamera: Peter Reviľák , Alica Hurtuková

Rozširujeme dosah televízie

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.