Rokovanie Mestskej rady

12.05.2022 | Správy
Rokovanie Mestskej rady
Vo štvrtok ráno sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Mestskej rady. Hovorilo sa o súdnych sporoch i o plnení rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií za prvý štvrťrok. Výstupy z Mestskej rady poputujú na najbližšie mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa plánuje o dva týždne.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Peter Reviľák

Rokovanie Mestskej rady

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.