Purkyňovka v nemocnici

22.12.2018 | Správy
Purkyňovka v nemocnici
S príchodom záveru roka sa v Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba koná tradičná vedecká schôdza, ktorá nesie názov Purkyňovka. Jej súčasťou bolo aj odovzdávanie cien úspešným lekárom a jubilantom.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Matúš Juhas

Purkyňovka v nemocnici

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.