Prvé projekty mesta v novom roku

14.01.2022 | Správy
Prvé projekty mesta v novom roku
V trende rozvoja mesta chce samospráva pokračovať aj v tomto roku. Už v januári sa preto uchádza o aktuálne grantové projekty.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Peter Reviľák

Prvé projekty mesta v novom roku

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.