Projekt obnovy kláštora napreduje

10.06.2021 | Správy
Projekt obnovy kláštora napreduje
V poradí 6. kontrolný deň na stavbe obnovy kláštornej budovy, bol znotnotením doterajších prebiehajúcich prác.Celková hodnota projektu predstavuje takmer 4 milióny eur.

Redaktorka : Marta Mochnacká
Kamera : Milan Marcinov ml.

Projekt obnovy kláštora napreduje

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.