Problémy so šírením zápachu v B. N. Vsi

29.05.2019 | Správy
Problémy so šírením zápachu v B. N. Vsi
Pred týždňom sme vám v našich správach priniesli reportáž, v ktorej občan B. N. Vsi poukázal na skládku odpadu v priestoroch bývalých skleníkov, i reakcie kompetentných. Stanovisko odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Bardejove k tzv. medziskládke odpadu v priestoroch bývalých skleníkov, sme získali tento týždeň. Vedúca odboru, Mária Hankovská uviedla, že ide o zhromažďovanie ostatného odpadu m. p. BAPOS, a na to od okresného úradu nie je potrebný súhlas.

Dnes sa budeme venovať ďalším problémom, ktoré trápia občanov B. N. Vsi – ide o šírenie zápachu z neďalekej čistiarne odpadových vôd.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas, Milan Marcinov ml.

Problémy so šírením zápachu v B. N. Vsi

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.