Prívalové dažde spôsobili problémy aj v Bardejovskom okrese

23.06.2020 | Správy
Prívalové dažde spôsobili problémy aj v Bardejovskom okrese
Vplyvom intenzívnych zrážok v závere uplynulého týždňa a počas víkendu došlo aj v bardejovskom okresu k zvýšeniu hladín vodných tokov, ktoré v mnohých prípadoch spolu so splachmi pôdy z okolitých polí spôsobili lokálne záplavy.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Prívalové dažde spôsobili problémy aj v Bardejovskom okrese

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.