Pripomenieme si ľudské práva žien

08.03.2019 | Správy
Pripomenieme si ľudské práva žien
Dnes, 8. marca si pripomíname Medzinárodný deň žien. Myšlienka jeho osláv vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani. Tento dátum bol stanovený na počesť veľkého štrajku 40 tisíc newyorských krajčírok z textilných tovární, ktoré bojovali za zrušenie10-hodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Pripomenieme si ľudské práva žien

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.