Prímestská doprava naďalej v prázdninovom režime

12.01.2021 | Správy
Prímestská doprava naďalej v prázdninovom režime
Pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia na Slovensku a aktuálne opatrenia vlády SR majú dopad aj na prímestskú autobusovú dopravu v Prešovskom samosprávnom kraji. Od Nového roka došlo k zmene cestovných poriadkov, ale aj k zrušeniu viacerých spojov.

Redaktorka: Jarmila Mančáková
Kamera : Alica Hurtuková, Milan Marcinov ml.

Prímestská doprava naďalej v prázdninovom režime

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.