Primátor odovzdal nové menovacie dekréty

30.06.2019 | Správy
Primátor odovzdal nové menovacie dekréty
V závere školského roka sa primátor mesta už tradične stretáva s riaditeľmi materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov. V stredu ich prijal na magistráte. Šiestim z nich odovzdal i menovacie dekréty.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas, Milan Marcinov ml.

Primátor odovzdal nové menovacie dekréty

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.