Pán Bocian je späť

08.04.2021 | Správy
Pán Bocian je späť
Po prezimovaní sa z teplých krajín vrátil do svojho hniezda v Bardejove bocian biely. Oproti minulosti k nám zavítal o trochu skôr, a to hlavne kvôli nepriaznivému počasiu na letovej linke Afrika – Slovensko.

Redaktor : Peter Reviľák
Kamera : Peter Reviľák

Pán Bocian je späť

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.