Opatrenia polície počas volieb

07.11.2018 | Správy
Opatrenia polície počas volieb
Polícia v súvislosti s konaním komunálnych volieb prijala bezpečnostné opatrenia, aby nedochádzalo k narušeniu verejného poriadku, ale aj opatrenia, zamerané na ochranu života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Opatrenia polície počas volieb

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.