Obnovené klenby v kláštore

02.07.2024 | Správy
Obnovené klenby v kláštore
Od komplexnej rekonštrukcie Kláštora Františkánov uplynuli 2 roky. V interiéri však stále prebiehajú reštaurátorské práce. Tentoraz sa obnovili klenby v dvoch miestnostiach.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Peter Reviľák

Obnovené klenby v kláštore

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.