Nový školský rok a nové výzvy

06.09.2023 | Správy
Nový školský rok a nové výzvy
Už tradične patrí začiatok nového školského roka prijatiu riaditeľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov na magistráte. Ministerstvo školstva na nový školský rok avízovalo i zavádzanie rôznych zmien. Tie bardejovské, ako prezentoval na dnešnom stretnutí vedúci odboru školstva, sú na to pripravené. Podobne je to aj s výzvami z eurofondov.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Nový školský rok a nové výzvy

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.