Nové možnosti pre seniorov

30.04.2021 | Správy
Nové možnosti pre seniorov
Zlepšujúcu sa situáciu cítiť aj v zariadeniach sociálnych služieb. Klienti i zamestnanci na Wolkerovej a Toplianskej ulici sú zaočkovaní druhou dávkou vakcíny a opatrenia sa postupne uvoľňujú, vrátane možnosti kontaktov s rodinami.

Redaktorka : Jarmila Mančáková
Kamera : Milan Marcinov ml.

Nové možnosti pre seniorov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.