Nové kontajnerové domy pre ľudí bez domova

13.01.2021 | Správy
Nové kontajnerové domy pre ľudí bez domova
Mestské Zariadenie sociálnych služieb Nádej na Kacvinského ulici poskytuje pre ľudí bez domova nocľah aj pobyt počas dňa. Aktuálne v zimnom období je azylový dom plne obsadený a to tridsiatimi osobami. Kvôli pretrvávajúcej pandémii mesto zakúpilo dva obytné kontajnerové domy.

Redaktor: Jarmila Mančáková
Kamera: Alica Hurtuková

Nové kontajnerové domy pre ľudí bez domova

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.