Našlo sa riešenie

05.10.2018 | Správy
Našlo sa riešenie
Problémy okolo realizácie projektu revitalizácie nábrežia Tople a ich promptné riešenie boli predmetom stredajšieho kontrolného dňa na tejto stavbe. Celý komplex stavebných činností, ktoré na seba vecne i časovo nadväzujú potrebujú jasnú koordináciu a najlepšie je to riešiť priamo v teréne, nie od stola.

redaktor: Štefan Hij
kamera: Štefan Hij, Milan Marcinov ml.

Našlo sa riešenie

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.