Mimoriadne zastupiteľstvo

07.11.2018 | Správy
Mimoriadne zastupiteľstvo
Vo štvrtok 8. novembra sa v priestoroch mestského úradu začne od ôsmej hodiny rána mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Na poslancov čaká niekoľko rokovacích bodov.

V prvom rade voľba hlavného kontrolóra mesta, ale aj návrh na zmenu rozpočtu mesta, zmenu investičného plánu spoločnosti Bardbyt či Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra.

Štvrtkové zasadnutie mestského poslaneckého zboru je verejné a pozvaní sú všetci občania, ktorí oň majú záujem.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

Mimoriadne zastupiteľstvo

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.