Mesto rozmiestňuje kontajnery

03.05.2021 | Správy
Mesto rozmiestňuje kontajnery
Kvôli pandémii COVID-19 sa až dnešným dňom, 3. mája začalo v našom meste jarné upratovanie. Mesto rozmiestňuje veľkoobjemové kontajnery po sídliskách i mestských častiach podľa vypracovaného harmonogramu, v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa.

Redaktorka : Jarmila Mančáková
Kamera : Milan Marcinov ml.

Mesto rozmiestňuje kontajnery

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.