Mesto otvorilo osem ihrísk

20.05.2020 | Správy
Mesto otvorilo osem ihrísk
V rámci uvoľnovania opatrení už aj v Bardejove môžte návštíviť detské ihriská s obmedzeniami.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Alica Hurtuková

Mesto otvorilo osem ihrísk

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.