Mesto chystá nové cyklotrasy

30.03.2021 | Správy
Mesto chystá nové cyklotrasy
Samospráva má v týchto dňoch na stole nové projekty cyklotrás. Mesto chce podporiť rozvoj nemotorovej dopravy, a spojiť viaceré úseky už existujúcich cyklochodníkov do jedného okruhu. Spolieha sa pritom na grantové výzvy, do ktorých sa chce zapojiť aj v tomto roku.

Redaktor: Peter Reviľák
Kamera: Milan Marcinov ml.

Mesto chystá nové cyklotrasy

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.