Máme najprísnejší režim v celej Európe?

14.01.2022 | Správy
Máme najprísnejší režim v celej Európe?
Podľa dostupných informácií na portáli MZ SR, ktoré sa nám podarilo zistiť, v prípade režimu OP+, ideme nemeckou a rakúskou cestou. Máme výrazne prísnejší režim ako susedné krajiny V4 a v niečom možno najprísnejší v celej Európe.

redaktorka : Marta Mochnacká
kamera : Milan Marcinov ml.

Máme najprísnejší režim v celej Európe?

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.